KONTAKT - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

KONTAKT

Z wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie należy zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych regulaminem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

 

Komendant Miejski Policji w Krakowie lub upoważniony przez niego Zastępca w sprawach skarg i wniosków przyjmują w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Henryka Siemiradzkiego 24.

Dyżur w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie pełniony jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.30, weekendy i święta w godz. 8.00-20.00.

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KRAKOWIE

ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków

Telefon: 47 83 51 254 (Recepcja czynna w godz. 6.00 - 22.00)

Faks: 47 83 52 607

e-mail: sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl

elektroniczna skrzynka podawcza w ePUAP: /kmp-krakow/SkrytkaESP

strona internetowa: http://krakow.policja.gov.pl/

 

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.  

 

Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Krakowie.

Kontakt:

ul. Henryka Siemiradzkiego 24,

31-137 Kraków

 

Komendant Miejski Policji w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kmp@krakow.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana sprawy.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komenda Miejska Policji w Krakowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 02.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Grymek
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Grymek
do góry