Petycje KMP w Krakowie - Petycje - Komenda Miejska Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje KMP w Krakowie

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W myśl ustawy przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

l.p.   nr sprawy   skan           data złożenia petycji  

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

przebieg postępowania                     
1 MP-O.0151.163.2015 treść petycji 22.09.2015 Firma BIZ Licencjonowany Zarządca Nieruchomości w Krakowie  Analiza podjętych interwencji, skierowanie pisma do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, uzyskanie informacji   z KP VIII w Krakowie, przygotowanie odpowiedzi do podmiotu wnoszącego petycję, udzielenie w dniu 23.10.2015r. odpowiedzi.

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 17.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Grymek
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Wolak
do góry