Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji w Krakowie

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji). 

Złożone oświadczenie powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę (lub jej małżonka) mieniu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oprócz tego oświadczenie powinno zawierać również dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.  

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji publikują na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przełożeni właściwi w sprawach osobowych.

Oświadczenie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji w Krakowie 

Komendnat Komisariatu Policji I w Krakowie nadkom. Tomasz Bojanowski

Komendnat Komisariatu Policji II w Krakowie mł. insp. Krzysztof Martyka

Komendant Komisariatu Policji III w Krakowie nadkom. Wojciech Karnas

Komendnat Komisariatu Policji IV w Krakowie podinsp. Andrzej Kułaga

Komendnat Komisariatu Policji V w Krakowie kom. Wojciech Kastelik

Komendnat Komisariatu Policji VI w Krakowie podinsp. Tomasz Seweryn

Komendnat Komisariatu Policji VII w Krakowie podinsp. Mariusz Serafin

Komendnat Komisariatu Policji VIII w Krakowie kom. Paweł Jastrząb

 

Metryczka

Data publikacji : 24.11.2015
Data modyfikacji : 28.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Grymek
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Grymek
do góry