Kontrola - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola

Komendant Miejski Policji w Krakowie realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa małopolskiego.
W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


Plany kontroli znajdują się na stronie http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/kontrole.

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 19.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Grymek
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Grymek Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Grymek
do góry